TANGO OLSZTYN,
Hanna i Janusz Draszkiewicz

+48 600 452 906
info@tangoolsztyn.pl

Tango i My

 

TANGO…

Tango argentyńskie, to taniec towarzyski jakże odmienny od pozostałych, głównie ze względu na swój improwizowany charakter. Opiera się na wzajemnym, bliskim kontakcie tańczących oraz wzajemnym komunikowaniu się pomiędzy partnerami. Ogromną rolę odgrywają tu umiejętności kreowania i interpretowania ruchu w muzyce. Tańczący mają wpływ na komunikowanie się w tangu poprzez wzajemny dotyk i objęcie partnerów. Tango bowiem znaczy dotykać (łac.).

W tangu to jeden z partnerów, kreując własny ruch do słyszanej przez siebie muzyki, decyduje o charakterze tanga, jego tempie, kierunku ruchu, ekspresji wyrażającej jego emocje i nastroje. Interpretuje indywidualnie rytm lub melodię, a tym samym daje drugiemu partnerowi niepowtarzalne możliwości ruchu i także własnej interpretacji w odpowiedzi na otrzymywane propozycje. Doprowadza to do subtelnego dialogu pomiędzy nimi. Ma to dużo większe znaczenie aniżeli ściśle określona sekwencja kroków lub choreografia.

Ogromne znaczenie w nauce tanga ma słuchanie i poznawanie muzyki tangowej, która daje nieograniczone możliwości improwizacji, wyrażania emocji i odczuć poprzez ruch, ale która także narzuca każdemu jego indywidualny sposób tańczenia i styl. Dlatego też, każde tango jest inne i niepowtarzalne, nawet tańczone z tym samym partnerem, do tej samej melodii. 

Tango tańczymy na milongach. Milonga to spotkanie taneczne, gdzie się gra i tańczy tango argentyńskie w różnych stylach oraz rodzajach:

- DE SALON – w tym stylu pierwszoplanowe znaczenie odgrywa interpretacja muzyki, charakteryzuje on powolnością ruchu i elegancją tancerzy, zwykle tańczone jest w bliskim objęciu; figury są proste i spokojne, ale też eleganckie i melodyjne;

- TANGO WALC – styl cechujący się warstwą melodyczną w rytmie walca;

- MILONGA rozumiana jako odmiana tanga posiada szybki rytm i wesoły nastrój, tańczona jest małymi kroczkami w bliskim kontakcie między partnerami;

- TANGO NUEVO – to styl tanga o odmiennym, nowoczesnym charakterze; tańczone w luźnym objęciu, ze zmianą odległości od bliskiego przytulenia do dalekiego kontaktu, ale wciąż prowadzone przez partnera i z dużą ilością zamaszystych ruchów; także styl w muzyce tangowej, zapoczątkowany w latach 50. XX w. przez Astora Piazzollę.

Tango tańczymy do muzyki komponowanej od początku XX wieku do chwili obecnej. Główne instrumenty muzyczne w orkiestrze tangowej to bandoneon, skrzypce, pianino i kontrabas. Część tang jest instrumentalna, a część zawiera piękne wokale.

Tango możemy tańczyć w każdym wieku, a czas na nie poświęcony pozwala nam wsłuchać się w siebie, w swoje nastroje i emocje, w muzykę, która pozwala zrelaksować ciało, oderwać myśli od codzienności.

Wielokrotnie cytowane w świecie tanecznym motto tłumaczy, że…

„aby tańczyć, wystarczy… tańczyć

 

... I MY 

Taniec a przede wszystkim TANGO jest naszą pasją. Tańczymy tango oraz inne tańce towarzyskie. Posiadamy doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia nauki tańca. Jesteśmy absolwentami studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki tańca na kierunku: Rytmika z choreoterapią. Mamy kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki, choreoterapii i różnych form tanecznych w szkołach i ośrodkach kultury. Ponadto, Janusz jest instruktorem tańca towarzyskiego, przez wiele lat prowadził zajęcia taneczne z dziećmi w różnych grupach wiekowych.

Tango tańczmy od 2004 roku, natomiast od 2009 r. rozpoczęliśmy naszą praktykę instruktorską, prowadząc zajęcia dla osób początkujących (praktyka w Spichlerzu MOK). Od 2011 prowadzimy kursy tanga pod szyldem Tango Olsztyn. Ciągle pogłębiamy naszą wiedzę i umiejętności z zakresu techniki tanga, mechaniki ruchu w tańcu, świadomości ciała. Bierzemy udział w warsztatach i seminariach tanga prowadzonych przez najlepszych nauczycieli ze Szwajcarii, Niemiec, Włoch i Argentyny.

Zajęcia nauki tanga prowadzimy według autorskiego programu opartego na naszym doświadczeniu tanecznym, instruktorskim oraz na wiedzy zdobytej na wspomnianych wyżej warsztatach, seminariach i studiach z zakresu pedagogiki tańca. Staramy się na zajęciach rozwijać u każdego indywidualnie zdolności komunikacji w parze i w grupie, uwrażliwiamy na nawiązywanie relacji poprzez taniec, uczymy wykorzystywać taniec i muzykę tangową w rozwoju osobistym.

 

Nasze osiągnięcia:

Od 2009 roku współpracowaliśmy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie w ramach wolontariatu prowadząc praktykę tangową w Spichlerzu przy ulicy Piastowskiej. Jednocześnie współpracowaliśmy z osiedlowymi Domami Kultury „Agora” i „Akces” (SM Pojezierze) prowadząc kursy tanga, wielokrotnie organizując warsztaty tanga z czołowymi parami z Polski i zagranicy:

- Magdą Bochińską i Marcinem Błażejewskim (Warszawa)

- Katarzyną Czech i Tymoteuszem Ley (Kraków)

- Luizą Pasierowską (obecnie Almiron) i Marcelo Almiron (Warszawa, Buenos Aires)

- Beatą Maią Gellert (Warszawa)

- Isabellą Cremer i Iwanem Harlanem (Mönchengladbach)

- Michaliną Patrzałek i Peterem Stefanics (Gdańsk, Budapeszt)

- Beatą Maią Gellert i Markiem Matysiakiem (Warszawa)

Wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie w latach 2011 i 2012 współorganizowaliśmy letnie spotkania z tangiem w Amfiteatrze im. Cz. Niemena w ramach OLA (milongi, koncerty, pokazy i lekcje).

Współpracujemy od lat z zespołem wykonującym muzykę tangową - Astor Piazolla Project.

W ramach Dni i Nocy Szczytna 2012 organizowaliśmy wraz z MDK w Szczytnie wieczór z tangiem (lekcja, milonga, pokaz).

W listopadzie 2012 braliśmy udział w cyklu Szkolnych Koncertów Kameralnych "Spotkania z Muzyką" organizowanych 
przez Filharmonię Warmińsko-Mazurską im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie - koncerty poświęcone były życiu i twórczości Astora Piazzolli. 

W dniach 19-20 marca 2014 braliśmy udział we współorganizacji festiwalu Warmińsko-Mazurskie Spotkania Teatralne "Zwierciadła" na zaproszenie młodzieży z Bursy nr 3 w Olsztynie (milonga, warsztaty, pokaz).

W roku 2014 braliśmy udział w jubileuszu 35-lecia SM Jaroty w Olsztynie, organizowanymi przez Klub "Na Górce". 

Od kilku już lat zapraszani jesteśmy do udziału w "Święcie ul. Wilczyńskiego" i osiedlowych imprezach propagujących kulturę, a organizowanych przez SM „Jaroty”.

W roku 2015 i 2016 prowadziliśmy warsztaty tanga w regionie na zaproszenie Domu Kultury w Wielbarku, warsztaty tanga (milonga i pokaz), na zlecenie Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, a także tangowe zajęcia edukacyjne we współpracy z Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie dla osób tam zamieszkujących.

W latach 2014 i 2016 braliśmy udział w "Dniach Rodziny" oraz spotkaniach okazjonalnych Sekcji Olsztyńskich Nauczycieli Seniorów (pokazy tanga).

W roku 2016 ukończyliśmy 3 - semestralane studia podyplomowe w zakresie Rytmika z Choreoterapią.

Wciąż pogłębiamy naszą wiedzę w zakresie świadomości ciała, świadomości i jakości ruchu.

Organizujemy regularnie wieczory tanga argentyńskiego tzw. milongi w Olsztynie od roku 2010 - w Klubie „Niebo” w Baszcie i równolegle od listpada 2010 roku do dziś w Villa Pallas.


W Klubach "Na Górce", „Akces” oraz w Spichlerzu MOK. prowadzimy zajęcia nauki tanga - dla osób początkujących oraz tańczących już tango, 
praktyki tangowe dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania.

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.